Üyelik Sözleşmesi

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 

1.1.İNTERNET SİTESİNİN FAALİYETİNİ YÜRÜTEN: BİRFİL TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ  
1.2. ÜYE : Üye, üyelik formundaki bilgileri eksiksiz doldurmakla bu sözleşmenin tarafı olur. 

2) TANIMLAR: 
2.1. İnternet Sitesi: Bu sözleşme kapsamında www.birfil.com internet sitesi olarak anılacaktır. 
2.2. Üye: İnternet sitesini işbu sözleşmeye taraf olarak aktif kullanan ve sözleşme ile internet sitesinden yararlanan; sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren kişidir. 
2.3. Marka: İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten BİRFİL TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ firması sözleşme kapsamında marka olarak anılacaktır. 
2.4. Kullanıcı: Üye olmaksızın internet sitesinin faaliyetlerinden yararlanan kişidir. 
2.5. İçerik: İnternet sitesinde veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan her türlü bilgi, dosya, fotoğraf, fiyat gibi görsel ve işitsel imgelerdir. 
2.6. Kişisel Bilgiler: Üyenin temel bilgileri (kişisel bilgileri, adresi, e-posta adresi gibi) ile IP adresi, internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi- saati gibi teknik bilgileridir. Kişisel bilgiler kesinlikle özel nitelikli bilgileri (kişilerin din, dil, ırk, etnik köken, siyasi ve felsefi görüş, cinsel yönelim gibi) kapsamaz. 

3)TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
3.1. Üye, sözleşmeye taraf olurken üyelik formundaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmayı taahhüt eder. 
3.2. Üye, üyelik formunu doldururken sitenin kullanımı için bir şifre oluşturur. Bu şifrenin kullanma hakkı üyeye aittir. Başkasına devredilemez. Üyenin şifreyi üçüncü bir kişi ile paylaşması halinde bir zarar meydana gelmesi halinde yahut markanın bir zarara uğraması halinde üye zararı tazminle mükelleftir. 
3.3. Üye, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümleri ile üyelik sözleşmesine uygun davranacağını taahhüt eder. Ayrıca üye siteyi, kamu düzenini bozabilecek, başkalarının haklarına ve dahi firmanın fikri mülkiyet haklarına zarar verecek şekilde kullanamaz. Üye, diğer üyeler yahut kullanıcıların site içi içeriklere ulaşmasını önleyici yahut zorlayıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. (spam, virüs gibi) 
3.4. Üye, sözleşmenin kurulması bakımından zorunlu kişisel verilerin dışındaki verilerinin de işlenmesine rıza gösterir. Ancak bu veriler özel nitelikli veri niteliğinde olamaz. 
3.5. Marka, üyenin kişisel verilerini istatistiksel veri tabanı oluşturma ve bu verilerden hareketle bir pazarlama planı oluşturmakta kullanabilir. 
3.6. Marka üyeye, promosyon, indirim, reklam ve tanıtım içerikleri gönderebilir. Üye, markadan bu tarz içerikler almak istemiyorsa bunu markaya bildirerek içerikleri engelleyebilir. 
3.7. BİRFİL TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ, gerekli gördüğünde üyenin üyelik kaydını silme, üyeye ilişkin verileri silme, sağlanan hizmeti değiştirme, güncelleme vb. haklara sahiptir. Bu durumda markanın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Güncelleme veya sağlanan hizmetin değiştirtilmesi halinde üyeye önceden ihtarda bulunma şartı aranmaz. Bu halde değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren değişiklik hüküm ve sonuçlarını doğurur. 
3.8. BİRFİL TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ markasına ilişkin sınai mülkiyet hakları ile internet sitesine ilişkin yazılım ve tasarım hakları ile telif hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup üye tarafından hukuka aykırı bir şekilde üye tarafından izinsiz kullanılamaz. 
3.9. Marka, internet sitesinde kötü niyetli yazılımlara karşı tüm önlemleri alacaktır. Üyenin kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek hata ve zararlardan marka sorumlu değildir. 
3.10. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde, internet sitesi üyenin IP adresi, siteye erişilen saat, tarih, siteye erişim süresi, siteye bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplayarak, sitenin iyileştirilmesi ve pazarlamacılık faaliyetinde kullanılması amaçlarında bu bilgileri kullanabilir. Ancak bu durumda da kişilerin kimliğinin tespit edilebileceği şekilde veriler toplanmaz.
3.11. Marka, sözleşmeyi bildirimsiz olarak devredebilir. Ancak üye, sözleşmeden doğan haklarını başkalarına kısmen yahut tamamen devredemez. 
3.12. Mücbir sebep halinde doğabilecek zarar halinde markanın sorumluluğu yoktur. 

4)SÖZLEŞMENİN FESHİ: 
4.1. Üye, internet sitesine üyeliğini iptal etmekle, marka ise sözleşme kapsamında gerekli gördüğü takdirde 3.7.maddede düzenlenen hakkını kullanmak suretiyle, taraflar sözleşmeyi feshedebilir. 

5)DİĞER KOŞULLAR: 
5.1. Sözleşmede düzenlenmeyen konularda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
5.2. Sözleşme, üyenin üyelik formunu doldurarak onaylaması ile yürürlüğe girer. 
5.3. Sözleşme ile kapsamlı bilgi almak, soru ve önerilerde bulunmak için info@birfil.com adresine mail gönderilebilecektir. 
5.4. İşbu sözleşmenin tüm hakları BİRFİL TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ markasına aittir. Tamamen yahut kısmen kopyalanamaz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.